Over ons

IM-Aces is een onafhankelijk ingenieursbureau dat op een slimme wijze omgaat met het grote tekort aan technisch personeel.

Over ons

IM-Aces is een onafhankelijk ingenieursbureau dat op een slimme wijze omgaat met het grote tekort aan technisch personeel.

Wij zetten 50 plussers in op hun sterktes: ervaring en pragmatische inzet. Daar waar de jongere generatie tekort komt, wordt zo op een natuurlijke manier gecompleteerd.

De arbeidsintensieve activiteiten worden, indien nodig, door onze partner in India verricht. Door de inzet van onze professionals, die als aanspreekpartner fungeren, is en blijft IM-Aces verantwoordelijk voor het gehele proces en resultaat. Kernwoorden zijn: betrouwbaar, kwaliteit, flexibel, snel én betaalbaar!

Wij zijn Jaap Snip en Ronald Hunslip, gepokt en gemazeld, met meer dan 25 jaar ervaring in R&D, Engineering, Productie en Inkoop, in een internationale omgeving. Met name vanuit Inkoop perspectief zijn wij continu op zoek geweest naar kwalitatieve goede én betaalbare oplossingen. Dit heeft ons creatief en innovatief gemaakt, waardoor wij in staat zijn met u mee te denken over organisatie, visie en strategie. De behoeftes die hier uit voortvloeien kunnen we dan snel invullen.

Diensten

Praktische & Slimme oplossingen

De markt is veeleisend en de concurrentie moordend… Toch willen we blijven meedingen. Dan blijkt dat investeren in innovatie de enige én echte manier is om de strijd aan te gaan. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Technologie & Engineering partner

Door slim en optimaal gebruik te maken van lokale én internationale kennis creëren wij capaciteit en maken wij bovendien engineering betaalbaar. Hierdoor kunt u blijven innoveren, product ontwikkelen, value & cost engineeren.

Interim management & Coaching

Soms heb je als bedrijf acute hulp nodig. De klanten wachten niet en willen hun dienst of product geleverd hebben. Je wilt groeien maar je kampt met efficiency problemen. Of je bent met een ontwikkeling bezig en de laatste eindjes… blijven de laatste eindjes.

Onze klanten

Contact

Venray

De Clockert
Kamer 11,12 en 39
Bergweg 4
5801 EG Venray
Email:
Mobile: +31 6 269 577 42

Praktische & Slimme oplossingen

De markt is veeleisend en de concurrentie moordend… Toch willen we blijven meedingen. Dan blijkt dat investeren in innovatie de enige én echte manier is om de strijd aan te gaan. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral als je als kleiner bedrijf niet alle competenties in huis hebt.

IM-Aces heeft een bewezen succesformule die bijdraagt aan de ontwikkeling en het laten slagen van hightech innovaties, producten en productiesystemen. De kracht van deze succesformule zit in het maximaal benutten van parate kennis én ervaring. IM-Aces beschikt over kundige en ervaren experts die precies weten waar het over gaat. ‘Ervaring is de beste leermeester’, oftewel van datgene dat je zelf hebt meegemaakt leer je het meeste. Hierdoor komt IM-Aces met échte oplossingen, voor de meest uiteenlopende behoeftes, uitdagingen en vraagstukken, tegen een beste, betaalbare prijs.

Interim management & Coaching

Soms heb je als bedrijf acute hulp nodig. De klanten wachten niet en willen, liefst gisteren, hun dienst of product geleverd hebben. Je wilt groeien maar je kampt met kwaliteits- en efficiency problemen. Of je bent met een ontwikkeling of innovatie bezig en de laatste eindjes… blijven de laatste eindjes. Voor vele bedrijven herkenbare situaties, terwijl het hen niet aan kennis ontbreekt. Hulp van buitenaf zou welkom zijn, maar wel van iemand die genoeg ervaring heeft om de vinger op de juiste plek te leggen en hiermee aan de slag te gaan.

IM-Aces heeft zulke ervaren professionals. Ervaren professionals die pragmatisch en daadkrachtig te werk gaan om een organisatie en zijn processen structureel te verbeteren en wel in een zo kort mogelijke tijd.

Op allerlei gebieden zijn wij actief en hebben wij ons reeds bewezen: R&D, Productie, Inkoop, HR en Finance. Maar ook in de functie van project coach, verandermanager of organisatie deskundige zijn we van grote toegevoegde waarde.

Slimme Technologie & Engineering partner

Door slim en optimaal gebruik te maken van lokale én internationale kennis creëren wij capaciteit en maken wij bovendien engineering betaalbaar. Hierdoor kunt u blijven innoveren, product ontwikkelen, value & cost engineeren, uw productie efficiënter maken of gewoon uw ideeën en visie realiseren.

Het heeft zich allang bewezen dat het loont om werk in lagelonenlanden uit te besteden. Momenteel niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het nijpende arbeidstekort. Evenwel heeft het zich ook vaak bewezen dat het misgaat. Reden hiervoor is dat men elkaar niet begrijpt óf dat men in zee is gegaan met een verkeerde en onbetrouwbare partij. Dan geeft het ergernis, kost het geld en loopt het uit op een grote deceptie.

IM-Aces biedt een slimme manier van uitbesteden dat ‘on-site off shoring’ heet. In een totaalconcept zorgen wij ervoor dat er altijd een technisch deskundige ter plekke (on-site) is die u te woord staat. Iemand die de verantwoordelijkheid van u overneemt en alle informatie op de juiste manier overbrengt, opdat er geen technische, taalkundige of culturele misverstanden ontstaan. Hierdoor krijgt u wel de lusten, maar niet de lasten.

Wij werken in engineeringsteams met elk een ervaren en multidisciplinair Engineering Accountmanager. Deze Engineering Accountmanager bevindt zich in Nederland en de engineers bevinden zich in India. Hier doen wij zaken met een partij die zich al bijna 30 jaar bewezen heeft in de Verenigde Staten, voor onder andere het construeren van vliegtuigonderdelen. Dit om aan te geven op welk niveau zij kundig zijn en in welk vakgebied zij het vertrouwen hebben van de klant. In tegenstelling tot andere partijen resideren zij in het Noorden van India, in de nabijheid van de Himalaya, waar niet alleen de hoogste bergen ter wereld liggen, maar ook zeer vruchtbare landbouwgebieden. Wat wij ervaren is een eerste klas servicegraad, immense betrokkenheid en een hoge mate van betrouwbaarheid. Een zeldzame combinatie die in het grote India moeilijk te vinden is.

Voordelen van zo’n engineeringsteam:

 • Altijd één aanspreekpunt
 • Beschikking over een multidisciplinair team dat klantgericht werkt
 • Brede toegang tot kennis en technologie
 • Maximale flexibiliteit: er kan snel op- of afgeschaald worden
 • Directe data uitwisseling met het team voor een optimale interactie
 • In te plannen op Nederlandse werktijden (tijdsverschil is maar 3,5 tot 4,5 uur)

Uiteindelijk:

 • Lage investeringskosten
 • Lagere vaste kosten
 • Snellere time-to-market
 • Nooit een tekort aan technisch personeel
 • Minder HR troubles
 • Geen zaken die liggen blijven
 • Een Plug & Play concept: makkelijk in te faseren
 • Onder de streep een besparing van minimaal 30%- 40%

Transformeren naar meer toegevoegde waarde én meer marge

Een van onze klanten wil transformeren naar een samengesteld product met een hogere toegevoegde waarde. Reden hiervoor is dat het leidt naar een betere positionering, meerdere opdrachten en meer marge. Zij beseffen dat dit niet eenvoudig is, want het vereist een investering in het veranderen van organisatie, het aanpassen van systemen en het inspelen op hogere complexiteiten qua kwaliteit én engineering. Wat je namelijk als bedrijf wil voorkomen, zijn tijdelijke, reactieve en vaak chaotische oplossingen. Deze oplossingen zijn erg kostbaar en gaan bovendien ten koste van levering en kwaliteit.

Van specifieke kennis tot multidisciplinaire kennis

Steeds meer producten worden voorzien van sensoren, slimme elektronica of een veelvoud van verschillende onderdelen, dan wel materialen. Inmiddels hebben wij bij verschillende klanten met onze expertise bijgedragen aan ontwerp, ontwikkeling, prototyping, testen en industrialisatie. Met onze multidisciplinaire aanpak en specifieke kennis, zijn we complexe uitdagingen aangegaan en hebben we deze met succes afgerond. Door onze ervaring zijn we bovendien in staat geweest met snelle en betaalbare oplossingen te komen, zowel in het traject om tot een oplossing te komen als de oplossing zelf.

Van visie naar werkelijkheid

Een van onze klanten is bezig te transformeren van een mechanische naar een wat meer chemische productie omgeving. In dit geval is de expertise in de chemie nagenoeg niet aanwezig en de organisatie op dit gebied vrij onvolwassen. Door het inzetten van een ervaren manager met een master in chemie, hebben wij het bedrijf vanuit kennis en ervaring vooral coachend begeleid. Door een bestaand en lopend project als case te nemen, zijn we in staat geweest om de organisatie, structuur en R&D processen vanuit de inhoud op te zetten. Hierdoor blijft het niet alleen bij advies, maar zijn de implementatie en het uiteindelijke resultaat de bewijzen dat de verandering fundamenteel is doorgevoerd.

Van vast naar flexibel én goedkoper

Een van onze klanten heeft moeite om in de markt goed technisch personeel dan wel engineeringscapaciteit te vinden. Vanaf begin 2018 zijn we aan het helpen en hebben we eerst kleine hoeveelheden tekeningenpakketten bij onze partner in India ondergebracht, waarbij de activiteit beperkt is tot een vertaalslag van een 3D naar een 2D tekening. Met onze ervaren engineering accountmanager op locatie bij onze klant, hebben we gezorgd voor een naadloze overdracht waarin alle details, bijzonderheden, opmerkingen en notities zijn meegenomen. Geleidelijk aan zijn de activiteiten uitgebreid en worden tekeningen nu ook volledig door onze partner in India gecompleteerd.
Hiermee heeft onze klant hun capaciteitsprobleem opgelost, is het werk snel en adequaat opgeleverd, betalen ze alleen voor de capaciteit die op dat moment nodig is en zijn de totale kosten aanzienlijk lager.

Van automatisering naar koppeling van systemen

Alles draait tegenwoordig om digitale en big data. Door deze data vast te leggen, te analyseren en vervolgens goed om te zetten, kun je besluitvormingen onderbouwen en processen verbeteren. De relevantie en waarde hiervan wordt op dit moment steeds meer ingezien. Na de grote multinationals, volgt nu ook het MKB.

Een dergelijke transformatie vereist visie en inzicht, maar ook de nodige investeringen.

Investeringen om de verschillende IT systemen aan te passen en aan elkaar te koppelen. Als IM-Aces weten we dat dit goed en grondig dient te gebeuren, maar zeker ook economisch verantwoord . Het business model staat boven aan. Daarom dat wij ons niet alleen richten op de beste, maar ook op een betaalbare oplossing.

Wij zijn gespecialiseerd in de selectie en implementatie van IT systemen alsmede troubleshooting van complexe interactieve productie of ontwikkelingsproblematiek middels toepassing van slimme sensoriek, big-data capturing en data-analyse. Hiernaast ontwikkelen wij software om regelgebaseerde processen te besturen en te automatiseren (robotic process automation) en kunnen wij samen met onze backoffice in India arbeidsintensieve dataconversies (analoog digitaal) snel, betrouwbaar en betaalbaar uitvoeren.

IM-Aces ondersteunt deze digitale transformatie bij haar klanten en maakt de bijbehorende processen inzichtelijk, toegankelijk én betaalbaar waarbij niet alleen naar de installatie en implementatie kosten worden gekeken, maar ook naar risico’s en vervolgkosten.

Wat doen wij?

IM-Aces levert kennis & ervaring en helpt succesvol te implementeren.

Het ontbreekt bedrijven vaak aan parate kennis & ervaring op hoogwaardig niveau voor het adequaat oplossen van problemen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een tekort aan geschikt personeel en anderzijds het tijdelijke karakter van de behoeftevraag.

wie zoeken wij?

Wij zoeken ervaren technische professionals met minimaal 25 jaar ervaring vanaf HBO werk- en denkniveau die met enthousiasme hun expertise in willen zetten.

Bent u die ervaren, gedreven, ondernemende en innovatieve professional die met zijn kennis bedrijven wil helpen? Neem dan contact met ons op. Voor ons is uw leeftijd onbelangrijk. Veel belangrijker zijn uw competenties, uw commitment en uw vermogen om problemen op te lossen.

Het bedrijfsleven heeft baat bij uw ervaring en niet te onderschatten netwerk!

Privacybeleid

Wij nemen je privacy serieus. En we proberen tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Algemeen
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

IM-Aces is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

IM-Aces respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij maken op de website geen gebruik van cookies. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf invoert op deze site. Dit is wanneer u via e-mail contact wenst op te nemen met IM-Aces.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren. Als u een dienst of product hebt afgenomen, om te factureren. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van IM-Aces. Om u een nieuwsbrief, mailing of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen. Om contact met u op te nemen na het achterlaten van gegevens en het downloaden van een beveiligd artikel/product/dienst/presentatie. Derden Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet-en regelgeving ons hiertoe verplichten. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassen/uitschrijven
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.